OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Nochtadh Cosanta

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2022 go Nollaig 2022

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Keith Lynn
An Rannán Seirbhísí Corparáideacha
10 Feabhra 2023

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2021 go Nollaig 2021

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
An Rannán Seirbhísí Corparáideacha
3 Feabhra 2022

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2020 go Nollaig 2020

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Wesley Graham
Ceann na Seirbhísí Corparáideacha
5 Márta 2021

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2019 go Nollaig 2019

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
Ceann na Seirbhísí Corparáideacha
17 Feabhra 2020

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2018 go Nollaig 2018

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
Ceann na Seirbhísí Corparáideacha
30 Meitheamh 2019

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Eanáir 2017 go Nollaig 2017

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
Ceann na Seirbhísí Corparáideacha
29 Meitheamh 2018

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Iúil 2016 go Meitheamh 2017

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
Ceann na Seirbhísí Corparáideacha
30 Meitheamh 2017

 

Ráiteas maidir leis an tréimhse Iúil 2014 go Meitheamh 2016

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil lena bhféadann baill foirne reatha nó iarbhaill foirne Oifig an Ard-Aighne imní a léiriú maidir le drochiompar ionchasach a thug siad faoi deara san ionad oibre, agus iad ar an eolas go bhfuil cosaintí suntasacha fostaíochta agus cosaintí eile acu má ghearrtar pionós orthu nó má fhulaingíonn siad aon dochar mar thoradh ar an imní a léiriú.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a fhoilsiú, nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, a bhaineann leis na nochtaí cosanta a rinneadh san Oifig sa bhliain díreach roimhe sin.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil, sa tréimhse ón 15 Iúil 2014 go dtí an 31 Bealtaine 2016, nach bhfuarthas aon nochtadh cosanta ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann na hOifige seo.

Michael Fallon
Ceann Riaracháin
29 Meitheamh 2016

 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann