OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Tá freagrachtaí sonracha ag comhlachtaí poiblí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. Tá rialacháin (Rialacháin 2015 (Oifigigh Phoiblí Ainmnithe) an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015) déanta ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe lena bhforáiltear go bhforordaítear gur Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad aon daoine atá i bpoist sa Státseirbhís lena bhfuil an t-uastuarastal €110,014 nó níos mó (neamh PCP) nó €115,576 nó níos mó (PPC) i gceist.

Chun críocha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015, is Oifigigh Phoiblí Ainmnithe iad oifigigh OPAS a liostaítear thíos:

Ainm

Eagraíocht

Teideal

Maria Browne

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

An Príomh-Aturnae Stáit

Christine Comiskey

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Príomh-Aturnae Cúnta Stáit

Bonnie Costelloe

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Príomh-Aturnae Cúnta Stáit

Mary Cummins

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Príomh-Aturnae Cúnta Stáit

Ciara Murphy

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Príomh-Aturnae Cúnta Stáit

Post folamh

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Príomh-Aturnae Cúnta Stáit

 

 

 

 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann