OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Séanadh Dlíthiúil

Is mar threoir faisnéise amháin a chuirtear ábhar na leathanach seo ar fáil. Tá siad ceaptha chun rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin oifig seo a fheabhsú.

Cé go ndéantar gach iarracht agus an t-ábhar á ullmhú i gcomhair foilsithe, ní ghlactar le haon fhreagracht ag Oifig an Ard-Aighne ná ag Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ná ar a son maidir le haon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh lena nascann na leathanaigh seo.

Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na suíomhanna a liostaítear a chinntiú, ní féidir glacadh leis sin mar fhaomhadh ar na suíomhanna sin.

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann