OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Fáilte chuig Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Griangraf: Na Ceithre Chuirt

Cuireann Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS) seirbhísí dlíthíochta, comhairleacha agus tíolactha ar fáil do Ranna agus Oifigí Rialtais agus do ghníomhaireachtaí áirithe Stáit eile. Cuireann OPAS seirbhísí aturnae ar fáil freisin ag Binsí Fiosrúcháin agus ag Coimisiúin Fiosrúcháin agus déanann sí ionadaíocht d’Éirinn ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Is comhchuid í OPAS d’Oifig an Ard-Aighne. Is iad príomhfheidhmeanna an Ard-Aighne comhairle a thabhairt don Rialtas ar ábhair dlí agus ar thuairim dhlíthiúil agus seirbhísí dréachtaithe agus dlíthíochta araon a sholáthar don Stát. Griangraf: Oifig an Arg-Aighne.

Is iad seo a leanas na comhchodanna eile d’Oifig an Ard-Aighne:

 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann