OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Déan Teagmháil Linn

Tá ár bpríomhoifig suite ag:

Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Teach Osmond
Sráid na gCaorach Bheag
Baile Átha Cliath D08 V8C5
Éire

Fón: (+353) 1 417 6100
Facs: (+353) 1 417 6299
DX: BAILE ÁTHA CLIATH 186
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie

Tá seoltaí ríomhphoist OPAS i bhfoirm céadainm_sloinne@csso.gov.ie

Tá ár Rannán Dlí Tráchtála agus Fostaíochta agus Rannán Dlí Bunreachtúil agus Stáit suite ag:

3–10 Lána na Seansaireachta
Baile Átha Cliath D08 E4PK
Éire 

Fón: (+353) 1 417 6100
Facs: (+353) 1 417 6299
DX: BAILE ÁTHA CLIATH 186
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie

 

Oifigeach Cosanta Sonraí:

Oifigeach Cosanta Sonraí
Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
3–10 Lána na Seansaireachta
Baile Átha Cliath D08 E4PK
Éire
Ríomhphost: dataprotectionofficer@csso.gov.ie

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann