Skip to main content

AN tACHT UM NOCHTADH COSANTA, 2014

Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2022 go Nollaig 2022

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022.

Hilary Fox
Bainisteoir Acmhainní Daonna
30 Meitheamh 2023

Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2021 go Nollaig 2021

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021.

Hilary Fox
Bainisteoir Acmhainní Daonna
30 Meitheamh 2022


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2020 go Nollaig 2020

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020.

Hilary Fox
Bainisteoir Acmhainní Daonna
29 Meitheamh 2021


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2019 go Nollaig 2019

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019.

Lynda O'Regan
Ceann Riaracháin
29 Meitheamh 2020


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2018 go Nollaig 2018

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018.

Lynda O'Regan
Ceann Riaracháin
30 Meitheamh 2019


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Eanáir 2017 go Nollaig 2017

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go dtí an 31 Nollaig 2017.

Lynda O'Regan
Ceann Riaracháin
30 Meitheamh 2018


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Iúil 2016 go Nollaig 2017

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 1 Iúil 2016 go dtí an 30 Meitheamh 2017.

Padraig McMahon
Ceann Riaracháin
30 Meitheamh 2017


Ráiteas a bhaineann leis an tréimhse Iúil 2014 go Meitheamh 2016

Tháinig an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 i bhfeidhm an 15 Iúil 2014. Soláthraíonn an tAcht creat reachtúil inar féidir le baill foirne reatha nó iarchomhaltaí foirne Oifig an Ard-Aighne imní a ardú maidir le héagóra féideartha laistigh den ionad oibre ar tugadh aird dóibh, agus fios acu gur féidir leo leas a bhaint as cosaintí fostaíocht agus eile má ghearrtar pionós orthu nó má dhéantar aon dochar dóibh as é sin a dhéanamh.

Sonraíonn an tAcht nach mór don Oifig sonraí a bhaineann le Nochtadh Cosanta a rinneadh laistigh den Oifig sa bhliain díreach roimhe sin a fhoilsiú, tráth nach déanaí ná 30 Meitheamh gach bliain.

Dá bhrí sin, is mian liom a thuairisciú go foirmiúil nach bhfuarthas aon Nochtadh Cosanta ón bhfoireann reatha nó ón iarfhoireann laistigh den Oifig seo sa tréimhse ón 15 Iúil 2014 go dtí an 30 Nollaig 2016.

Padraig McMahon
Ceann Riaracháin
30 Meitheamh 2016