FOIRMEACHA

Toisc go bhfuil tús curtha le Cuid 12 den Acht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 anois, ba cheart iarratas ar Ghlaoch chun Barra na Sinsear agus aon cheist maidir le hiarratais den chineál sin a sheoladh chuig an Údarás Rialála Seirbhísí Dlí (LSRA). Is féidir ceisteanna agus cumarsáid maidir le paitinní tosaíochta a sheoladh ar ríomhphost anois chuig LSRA ag patents@lsra.ie

Ní mór d'abhcóidí a dteastaíonn uathu bheith san áireamh lena n-ainmniú ag an Ard-Aighne le haghaidh obair Stáit an Ráiteas Polasaí seo a líamh agus fhoirm iarratais faoi iamh a chomhlánú. Íoslódáil agus priontáil an fhoirm iarratais, agus ansin seol an fhoirm chomhlánaithe chuig an seoladh seo a leanas:

Rúnaí Príobháideach an Ard-Aighne, Oifig an Ard-Aighne, Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath D02 R583.

*Tabhair faoi deara nach féidir ach foirmeacha a chuirfear ar ais i gcóip chrua a chur san áireamh.