Skip to main content

Déan teagmháil linn

Is é an seoladh poist na hOifige:

Oifig an Ard-Aighne
Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath D02 R583.

Guthán: +353) 1 631 4000
Facs: (+353) 1 676 1806

DX Document Exchange: DX7 Dublin
Ríomhphost: eolas@ag.irlgov.ie

Sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí

Oifigeach Cosanta Sonraí
Oifig an Ard-Aighne
Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath D02 R583.

e-Mail: dpo[ag]ag[ponc]irlgov[ponc]ie

Chun Ár bhFoirm Iarraidh ar Rochtain d'Ábhair SonraÍ a fheice?il cliceáil anseo