Tuarascálacha Bliantúla

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Ina gcuimsítear an Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2020 – 2023.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019

Ina gcuimsítear an Tríú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise don tréimhse 2016 – 2019.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2012 (1Mb)

An dara Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2011-2014

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 (1.3mb)

An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2011-2014 agus An Chéad Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Seirbhíse Cliant Oifig Shráid Mhuirfean 2008-2010 agus Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2008-2010

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2010 (674kb)

A chuimsíonn An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008-2010, agus An Chéad Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Seirbhíse Cliant Oifig Shráid Mhuirfean 2008-2010 agus Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2008-2010

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2009 (674kb)

A chuimsíonn An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008 -2010, agus An Chéad Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Seirbhíse Cliant Oifig Shráid Mhuirfean 2008-2010 agus Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2008-2010

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2009 (1,623kb)

A chuimsíonn An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008-2010, agus An Chéad Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Seirbhíse Cliant Oifig Shráid Mhuirfean 2008-2010 agus Phlean Gníomhaíochta Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2008-2010

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2008 (732kb)

A chuimsíonn An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008-2010, agus Ceathrú Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Cliant Ofig Shráid Mhuirfean 2005-2007 agus Phlean Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2005-2007

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2008 (1,479kb)

A chuimsíonn An Chéad Tuarascáil um Dhul Chun Cinn maidir le Cur i bhFeidhm an Ráitis Straitéise 2008-2010, agus Ceathrú Tuarascáil um Chur i bhFeidhm Threoir Cliant Ofig Shráid Mhuirfean 2005-2007 agus Phlean Custaiméirí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit 2005-2007