Skip to main content

Ráiteas Misin

Is é an misean atá ag Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas (OPC) ná Billí a dhréachtú ar son an Rialtais agus ionstraimí reachtúla a dhréachtú ar son an Rialtais agus na nAirí Rialtais, ar an gcaighdeán is airde i gcónaí.