Important Alert

Phone Scam – Important alert from the Office of the Attorney General

The Office of the Attorney General wishes to alert members of the public to scam phone calls they may receive claiming to be from an official of the Office and possibly displaying the Office's phone number (6314000).

The caller can make a range of claims, for example that the person has been a victim of fraud or identity theft where their identity has been used for drug trafficking or money laundering. They may also claim that there is a case against the person and a warrant out for their arrest. Personal details, which can include PPS numbers and/or bank details may also be asked for by the caller.

Members of the public should not engage with these callers, return calls to these numbers or share any personal information with the callers, but report the matter to the Gardaí immediately.

The Office of the Attorney General does not request PPS numbers or bank account details from members of the public.

Fáilte

Is é an tArd-Aighne, Paul Gallagher SC, Abhcóide Sinsir, an príomhchomhairleoir dlí don Rialtas agus mar sin is príomhoifigeach dlí an Stáit é. Tá Oifig an Ard-Aighne déanta suas de roinnt oifigí difriúla.

In Oifig an Ard-Aighne bíonn an tAbhcóide Comhairligh don Ard-Aighne agus Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, chomh maith le hOifig Phríomh-Aturnae an Stáit (CSSO).

Abhcóide Comhairleach
Constitution

Is é atá i dtaobh Comhairleach Oifig an Ard-Aighne ná dlíodóirí a bhfuil saineolas acu ar réimsí sainiúla dlí. Tá trí ghrád d'Abhcóidí Comhairleacha ann, Grád I (Rúnaí Cúnta), Grád II (Príomhoifigeach) agus Grád III (Príomhoifigeach Cúnta).

Léigh níos mó

Dréachtóirí Parlaiminte
Dáil Chamber

Tá foireann saindlíodóirí in Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas atá ardoilte i reachtaíocht a dhréachtú. Tá an Oifig ina comhdhamhna d'Oifig an Ard-Aighne agus tá sí suite ar Shráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

Léigh níos mó

Oifig an Phromh-Aturnae Stáit
Four Courts, Dublin

Soláthraíonn Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit seirbhísí dlíthíochta mar aon le raon leathan seirbhísí dlí nach mbaineann leis an dlíthíocht, ar nós seirbhísí comhairleacha agus seirbhísí tíolactha. I ndáiríre, is é an fheidhm atá ag Príomh-Aturnae an Stáit gníomhú mar aturnae i gcomhair na hÉireann.

Suíomh Gréasáin