OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

Méid an Téacs :

Liocadh | NÍOS MÓ

 

Ráiteas Príobháideachais

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an suíomh gréasáin seo. Níl freagracht orainn as ábhar ná cleachtais phríobháideachais suíomhanna gréasáin eile. Bíonn sé soiléir más naisc sheachtracha chuig suíomhanna gréasáin eile atá ann. Mínítear roinnt téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo sa Ghluais thíos.

Ráiteas Ginearálta

Tá ardmheas ag Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus ag Oifig an Ard-Aighne ar do chearta chun príobháideachais, agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead. Láimhseálfar aon fhaisnéis phearsanta a thugann tú do na hOifigí go deonach leis an gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir an Achta um Chosaint Sonraí 2018.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ná Oifig an Ard-Aighne aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas an fhaisnéis a thugann tú go deonach. Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar an gcaoi sin ar fáil d’aon tríú páirtithe, agus ní úsáidtear ag na hOifigí í ach amháin ar aon dul leis an bhfeidhm ar thug tú dúinn í.

Bailiú agus úsáid faisnéise teicniúla

Ní bhailítear aon fhaisnéis d’fhonn cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin seo a aithint. Sriantar na sonraí teicniúla a logáiltear do na míreanna seo a leanas:

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. (“Google”) ar fáil. Úsáideann Google Analytics fianáin, comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an bhfoireann gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid den suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig Google agus stórálfar í ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin le d’úsáid den suíomh gréasáin a mheas, ag cur tuarascálacha le chéile ar ghníomhaíocht suímh gréasáin d’oibreoirí suímh gréasáin agus ag cur seirbhísí eile ar fáil a bhaineann le gníomhaíocht suímh gréasáin agus úsáid idirlín. D’fhéadfadh Google an fhaisnéis sin a tharchur go tríú páirtithe eile freisin nuair is gá é sin a dhéanamh de réir dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis ar son Google. Ní nascfaidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choimeádann Google. Tabhair cuairt ar leathanaigh chabhrach Google Analytics le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi phríobháideachas sonraí agus slándáil ar shuíomhanna a úsáideann Google Analytics.

Tá Anaithnidiú IP Google Analytics i bhfeidhm ar an suíomh seo. Tá tuilleadh faisnéise faoi Anaithnidiú IP ar fáil ar leathanaigh chabhrach Google Analytics.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuirtear ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin roinnt fianán a léamh ar do chuairteanna ina dhiaidh sin. Baineann an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán le do ghnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin uaireanta, nó le huimhir uathúil aitheantais ionas go mbeidh an suíomh gréasáin in ann “cuimhneamh” ort nuair a thugann tú cuairt eile. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an tsuímh gréasáin. Go ginearálta, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin óna bhféadfaí tú a aithint, ach amháin más rud é gur thug tú faisnéis dá leithéid don suíomh gréasáin.

Úsáidtear fianáin i roinnt áiteanna ar an suíomh gréasáin seo:

Ligeann an chuid is mó brabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó do shocruithe d’fhianáin a oiriúnú. Le fáil amach conas é sin a dhéanamh, féach ar an roghchlár Cabhair ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, má mhúchann tú fianáin nó má athraíonn tú do shocruithe, seans nach n-oibreoidh roinnt gnéithe den suíomh gréasáin seo i gceart.

Ní dhéanfaidh Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ná Oifig an Ard-Aighne aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná na sonraí teicniúla atá liostaithe thuas a nascadh le haon duine aonair. Is é polasaí na nOifigí gan aon fhaisnéis theicniúil dá leithéid a nochtadh maidir le cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin le haon tríú páirtí riamh, ach amháin má chuirtear iallach orainn faisnéis dá leithéid a nochtadh ag riail an dlí. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach amháin ag Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit agus ag Oifig an Ard-Aighne, agus ar chúinsí staitistiúla agus riaracháin eile amháin.

Gluais

Seoladh IP

Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire na cuideachta idirlín), curtha in iúl i gcód “prótacail idirlín” (mar shampla, 192.168.58.24). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá nasctha leis an ngréasán, cé nach mbíonn an seoladh mar an gcéanna gach uair a dhéantar nasc b’fhéidir.

Brabhsálaí Gréasáin

An bogearra a úsáideann tú chun leathanaigh gréasáin a léamh (m.sh. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera).

 

Barr

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann