OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

Méid an Téacs :

Liocadh | NÍOS MÓ

OPAS

Fáilte chuig Leathanach Baile Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit

Griangraf: Na Ceithre Chuirt

Is comhpháirt de Oifig an Ard-Aighne í Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit. Is iad príomhfheidhmeanna an Ard-Aighne ná comhairle a thabhairt don Rialtas maidir le cúrsaí dlí agus seirbhísí dlíthíochta agus dréachtaithe araon a sholáthar don Stát. Cuireann Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit na seirbhísí dlí seo ar fáil chomh maith le raon leathan de sheirbhísí dlíthiúla nach mbaineann le dlíthíocht, ar nós seirbhísí comhairlithe agus tíolactha. Go fireannach, is í fheidhm Phríomh-Aturnae an Stáit ná feidhmiú mar aturnae ar son na hÉireann, an Ard-Aighne, Ranna agus Oifigí Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit.

Griangraf: Oifig an Arg-Aighne.

Comhpháirteanna eile d'Oifig an Ard-Aighne ná:

 

Más mhian leat scríobh chughainn as gaeilge déan teagmháil linn ag: eolas@csso.gov.ie

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: contact@csso..ie
http://www.csso.gov.ie
http://www.attorneygeneral.ie

© Rialtas na hÉireann