FOIRMEACHA

Ón Luain 7 Iúil 2003 ar aghaidh, beidh ar Abhcóidí a theastaíonn uathu a bheith measta le bheith ainmnithe ag an Ard-Aighne d'obair Stáit an fhoirm iarratais iniata a chomhlíonadh. Déan an fhoirm iarratais a íoslódáil agus a phriontáil le do thoil, ansin cur an fhoirm comhlíonta, in éineacht le deimhniú imréitigh cánach, go:

Oifig an Ard-Aighne Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2

abhair faoi deara le do thoil nach ndéanfar ach foirmeacha curtha ar ais i gcóip chrua amháin a mheas.

Foirm iarratais i gcóir Barra na Sinsear (116Kb)