FOIRMEACHA

The updated application form for Calls to the Inner Bar is now available at the link below. Applications for 2019 must be submitted by 5pm on 21 December 2019 to:

Secretary General to the Government, Department of an Taoiseach, Government Buildings, Upper Merrion Street, Dublin 2

Ón Luain 7 Iúil 2003 ar aghaidh, beidh ar Abhcóidí a theastaíonn uathu a bheith measta le bheith ainmnithe ag an Ard-Aighne d'obair Stáit an fhoirm iarratais iniata a chomhlíonadh. Déan an fhoirm iarratais a íoslódáil agus a phriontáil le do thoil, ansin cur an fhoirm comhlíonta, in éineacht le deimhniú imréitigh cánach, go:

Oifig an Ard-Aighne Tithe an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uachtarach, Baile Átha Cliath 2

abhair faoi deara le do thoil nach ndéanfar ach foirmeacha curtha ar ais i gcóip chrua amháin a mheas.