Ráiteas Príobháideachta agus Fianán

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachta maidir leis an láithreán gréasáin seo. Nílimid freagrach as an ábhar nó na cleachtais phríobháideachta atá ar láithreáin ghréasáin eile. Tá naisc sheachtracha do láithreáin ghréasáin eile inaitheanta go ríshoiléir dá réir sin. Tá míniú ar chuid de na téarmaí teicniúla atá in úsáid sa ráiteas seo le fáil i Gluais.

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag Oifig an Ard-Aighne ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileoidh an Oifig faisnéis phearsanta ar bith fút ar an láithreán gréasáin seo gan chead uait. Caithfear le faisnéis phearsanta ar bith a thugann tú don Oifig leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn Oifig an Ard-Aighne sonraí pearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo, seachas faisnéis a chuireann tú féin ar fáil. Ní bhíonn aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil ar an mbealach seo ar fáil do thríú páirtí ar bith, agus is san Oifig a bhaintear úsáid as, de réir na cúise ar chuir tú an fhaisnéis ar fáil.

Bailiú agus úsáid faisnéise teicniúla

Logálann ár soláthraí seirbhíse idirlín (ISP) sonraí teicniúla i leith cuairteanna chuig an láithreán gréasáin seo do chúiseanna staitistiúla. Ní bhailítear faisnéis ar bith a bhféadfaimis a úsáid chun cuairteoirí chuig an láithreán gréasáin a aithint. Tá na sonraí teicniúla a logáiltear teoranta do na nithe seo a leanas:

  • seoladh IP líonra an chuairteora.
  • an t-ainm fearainn bharrleibhéil úsáidte (mar shampla .i.e., .com, .org).
  • seoladh an láithreáin ghréasáin as ar tháinig an cuairteoir orainn, lena n-áirítear téarmaí cuardaigh ar bith a úsáideadh.
  • trácht na gcuairteoirí thart ar an láithreán gréasáin (mar shampla na leathanaigh a osclaíodh).
  • an cineál brabhsálaithe gréasáin a bhí in úsáid ag an gcuairteoir.

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. ('Google') ar fáil. Úsáideann Google Analytics 'fianáin', comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an bhfoireann gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d'úsáid den suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig Google agus stórálfar é ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe.
Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo le d'úsáid den suíomh gréasáin a mheas, ag cur tuarascálacha le chéile ar ghníomhaíocht suímh gréasáin d'oibreoirí suímh gréasáin agus ag cur seirbhísí eile ar fáil a bhaineann le gníomhaíocht suímh gréasáin agus úsáid idirlín. Seans go dtarchuirfidh Google an fhaisnéis seo go tríú páirtithe eile freisin nuair is gá é sin a dhéanamh de réir dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis ar son Google. Ní nascfaidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choimeádann Google. Is féidir cuairt a thabhairt ar leathanach Polasaí príobháideachais Google.

Fianáin

Is éard atá i gceist le fianáin ná blúirí beaga faisnéise, arna stóráil i dtéacschomhaid simplí, curtha ar do ríomhaire ag láithreán gréasáin. Is féidir leis an láithreán gréasáin roinnt fhianán a léamh ar chuairteanna iartheachtacha duit. D'fhéadfadh go mbainfeadh an fhaisnéis arna stóráil i bhfianán le do chuid gnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó uimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin 'cuimhneach' ort nuair a fhilleann tú. Déantar fianáin eile a scrios nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad sin ach le feidhmiú an láithreáin ghréasáin. Go hiondúil, ní chuimsíonn fianáin faisnáis phearsanta ónar féidir tú a aithint, ach amháin sa chás go bhfuil a leithéid d'fhaisnéis curtha ar fáil agat don láithreán gréasáin.

Úsáidtear fianáin i roinnt áiteanna ar an láithreán gréasáin seo:

  • Nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo don chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht ag cur ar an eolas thú faoi fhianáin. Má chliceálann tú ar an gcnaipe 'FOLAIGH AN FÓGRA SEO', socrófar fianán a dhéanann do rogha a thaifeadadh.
  • Baineann an láithreán gréasáin seo úsáid as áis Google Custom Search chun feidhmiúlacht chuardaigh an láithreáin a sholáthar. D'fhéadfadh Google fianáin a shocrú nuair a bhaineann tú úsáid ag an bhfeidhm chuardaigh. Féadfaidh tú polasaí príobháideachais Google a fháil anseo: www.google.com/policies/privacy/.
  • Nuair a bhaineann tú úsáid as an bhfeidhm athraithe "Méid an Téacs" ón roghchlár

Tugann formhór brabhsálaithe deis duit fianáin a mhúchadh nó do chuid socruithe a oiriúnú d'fhianáin. Le fáil amach conas é seo a dhéanamh, féach an roghchlár 'Cabhair' ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara le do thoil má mhúchann tú na fianáin nó má athraíonn tú do chuid socruithe, d'fhéadfadh nach n-oibreodh roinnt gnéithe.

Ní dhéanfaidh Oifig an Ard-Aighne aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, ná na sonraí teicniúla liostaithe thuas a cheangal le duine ar bith. Is é polasaí na hOifige gan faisnéis theicniúil mar sin a nochtadh choíche i leith cuairteoirí aonair ar an láithreán gréasáin do thríú páirtí ar bith, mura gceanglaíonn an dlí orthu a leith&eecute;id d'fhaisnéis a nochtadh trí riail dlí. Is í Oifig an Ard-Aighne amháin a bhainfidh úsáid as an bhfaisnéis theicniúil, do chúiseanna staitistiúla agus cúiseanna riaracháin eile. Bíodh a fhios agat nach ionann sonraí teicniúla nach féidir linn a cheangal le duine inaitheanta, agus sonraí pearsanta de réir cúiseanna na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Gluais

Seoladh IP :Is éard atá i gceist le seoladh IP ná sonraí do ríomhaire a aithint (nó ríomhaire cuideachta idirlín), atá á chur in iúl i gcód "prótacail idirlín" (mar shampla 192.168.58.24). Tá seoladh IP uathúil ag gach ríomhaire atá nasctha leis an idirlíon, cé go mb'fhéidir nach mbíonn an seoladh mar an gcéanna gach uair a dhéantar ceangail.

Brabhsálaí Gréasáin :Is éard atá i gceist le brabhsálaí gréasáin ná an píosa bogearra a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh (mar shampla, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox agus Opera).