Skip to main content

Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Ba cheart go luafadh iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi rialacháin RFC agus é a sheoladh chuig:

FOIRequest@ag.irlgov.ie

An tAonad um Shaoráil Faisnéise
Oifig an Ard-Aighne
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath D02 R586

Tabhair do shonraí teagmhála le do thoil agus luaigh chomh sonrach agus is féidir an t-eolas comhshaoil atá á lorg