OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Athbhunú Cuideachta: Litir Toilithe

Déanann Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit ionadaíocht don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus do Chláraitheoir na gCuideachtaí maidir le hiarratais a dhéanann baill, stiúrthóirí agus creidiúnaithe chun cuideachta, a baineadh de bhun Acht na gCuideachtaí, a athbhunú. Eisítear litir toilithe maidir le cuideachta a athbhunú faoi Alt 738 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ón oifig seo ar son an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ar son Chláraitheoir na gCuideachtaí.

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann