OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

Méid an Téacs :

Liocadh | NÍOS MÓ

 

Ráitis Straitéise

Ceanglaítear leis an Acht um Bainistíocht na Seirbhísí Poiblí 1997 go bhfoilsíonn gach Roinn agus Oifig Rialtais Ráiteas Straitéise ar bhonn rialta ina leagtar amach a misean, a gcuspóirí straitéiseacha agus a ngníomhaíochtaí tosaíochta don tréimhse ábhartha. Áirítear Ráiteas Straitéise Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit i Ráiteas Straitéise Oifig an Ard-Aighne.

 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann